กลุ่ม Couple for Christ Thailand เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุของ CFC (Launch of CFC Seniors Program)

CFC ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมผู้สูงอายุของกลุ่ม Couple for Christ สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2021 เวลา 17.30-21.30 น. ผ่านทางซูม ตามโปสเตอร์ด้านล่าง (ใช้ภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา)