การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักศาสนาและการสร้างครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (ศาสนาคริสต์)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2022 เวลา 09.00-10.30 น. คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา คุณพ่อผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนสภาฯ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นของคาทอลิกเรื่อง “พระราชบัญญัติคู่ชีวิต” ในมุมมองคาทอลิก กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับศาสนจารย์คริสตจักรแห่งประเทศไทย