การประชุมพบปะของสมาชิก กลุ่ม COUPLE FOR CHRIST (CFC) ที่พนม สุราษฎร์ธานี เมื่อวานนี้ 25/09/65 สมาชิกมาจากภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช