การเสวนาหัวข้อ ” ความรักในครอบครัว “

https://youtu.be/3j9Jl_Wznwg

การเสวนาหัวข้อ ” ความรักในครอบครัว ” โอกาสงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี โดยแผนกครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ