การแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากคณะผู้แทนครอบครัว แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย | เข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน อิตาลี | วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

สามารถติดตามชมได้ที่ลิงก์

https://fb.watch/ezaFgNeyKr/