กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ปี2022

คืนวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ปี2022