ขอเชิญร่วม “ปันสุข” ให้กับเด็กๆ ชนชาติพันธุ์เผ่าอาข่า และเผ่าเย้า ที่บ้านปางริมกรณ์ บ้านปางตะไคร้และบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย

คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ขอเชิญร่วม “ปันสุข” ให้กับเด็กๆ ชนชาติพันธุ์เผ่าอาข่า และเผ่าเย้า ที่บ้านปางริมกรณ์ บ้านปางตะไคร้และบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

ผ่านทางคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม

เบอร์บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 511-7-17596-7