คณะผู้แทนครอบครัวในนามแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

สามารถติดตามได้ที่ 👇👇👇

https://fb.watch/dv6HZlBs3I/