คณะโฟโคลาเรขอเชิญสมาชิกร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2022 ณ เมืองมารีอาโปลีกฎทอง เขาใหญ่ ในหัวข้อ “ก้าวไปสู่การเป็นนักบุญด้วยกัน”