ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียก

” ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียก ” โดยคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี โดยแผนกครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ