ความรักในครอบครัวคือวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตจิตครอบครัว

” ความรักในครอบครัวคือวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตจิตครอบครัว ” โดยคุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม/พระคัมภีร์/สื่อมวลชนฯ สังฆมณฑลจันทบุรี โอกาสงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม ซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา จ.ชลบุรี โดยแผนกครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ