คำสอนชีวิตแห่งการสมรสและครอบครัว บทที่ 9 Amoris Laetitia โดย ศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022

เวลา 10.00-11.00 น.

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณคุณพ่อวัชศิลป์ และครูจอย และทีมงานศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรีทุก ๆ ท่าน

https://fb.watch/gQ3W8ER1sQ/