ค่ายผู้นำเยาวชน 4 อีสานกับครอบครัว

👉 คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร ผู้จัดการแผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และรองผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ ภูมิภาคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ นำอบรม ในหัวข้อ เยาวชนกับชีวิตครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม ในวันที่ 26 เมษายน 2023 จำนวน176 คน