งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2023

ภาพงานชุมนุมผู้ปฏิบัติการงานอภิบาลครอบครัวภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ (เชียงใหม่, เชียงราย, นครสวรรค์) สังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันศุกร์ที่ 17 – เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2023 ณ เข็กน้อย เพชรบูรณ์ นำโดย คพ.พรชัย รองผู้อำนวยการภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ / คพ.ติดคำ / คพ.องอาจ เจ้าภาพ
…………………………

คุณพ่อพรชัย รองผู้อำนวยการภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนงานอภิบาลครอบครัวให้แต่ละสังฆมณฑลดังนี้

  1. นครสวรรค์ 25000 บาท ฐานะเจ้าภาพ จัด
  2. เชียงใหม่ 20000
  3. เชียงราย 20000