งานสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวของสังฆมณฑลเชียงรายผ่านทางคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภา พระสังฆราชแห่งประเทศไทย และเซอร์โอเรเลีย คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2021
คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม และเซอร์โอเรเลีย คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต นำข้าวสาร ยารักษาสามัญประจำบ้าน
ไปแจกให้กับพี่น้องคริสตชนชาวอาข่า ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ที่อาศัยอยู่บนดอยห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย