งานอภิบาลครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2023

งานอภิบาลครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2023