ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราในช่วงเวลาแห่งการทดลอง (Holy Family shows God is with us in times of trial)

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเฉลิมฉลองวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยก่อนนำสวดบททูตสวรรค์แจ้งสารทรงไตร่ตรองให้เห็นว่า เราจะต้องไม่สูญเสียความสามารถที่จะประหลาดใจกับเรื่องราวความรักของเราเอง แม้ว่าดูเหมือนว่าด้านลบจะมีชัยก็ตาม

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แม้จะเผชิญความยากลำบากและความโศกเศร้ามากมาย แต่ก็แสดงให้เราเห็นว่าควรประหลาดใจต่อพระพักตร์พระเจ้า จะเชิญพระองค์มาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเราได้อย่างไร และให้สันติสุขและความรักเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร

พระองค์ได้ไตร่ตรองถึงพระวรสารของนักบุญลูกาซึ่งกล่าวถึงการถวายพระกุมารแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า (เทียบ ลก 2:22-40)

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มาถึงพระวิหารพร้อมของขวัญ เป็นพยานถึงความยากจนของพวกเขา และในตอนท้าย พระนางมารีย์ได้รับคำทำนาย “และดาบจะแทงทะลุจิตวิญญาณของเธอเอง”

“พวกเขามาถึงด้วยความยากจนและจากไปอย่างทุกข์ทรมาน ครอบครัวของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นครอบครัวเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถอวดอ้างได้ว่า มีพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเนื้อหนังและเลือด แทนที่จะร่ำรวย แต่กลับยากจน!”

แทนที่จะเป็นอิสระจากความยากลำบาก “ครอบครัวนี้จมอยู่กับความเศร้าโศกอย่างยิ่ง!”

เช่นเดียวกับสิ่งที่สวยงามมากในครอบครัวของเราคือ พระเจ้าไม่ได้อยู่เหนือปัญหา พระองค์เสด็จมา “เพื่อดำเนินชีวิตของเราด้วยปัญหาของมัน”

“พระองค์ทรงช่วยเราด้วยวิธีนี้ โดยทรงอยู่ท่ามกลางเรา”

ความใกล้ชิดของพระเยซูเจ้า (Jesus’ closeness)

การที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาสู่โลกตั้งแต่ยังเป็นทารก พระองค์ทรงอาศัยอยู่ในครอบครัวกับพ่อแม่ และใช้เวลาส่วนใหญ่เติบโตและเรียนรู้ “ชีวิตประจำวัน ในความซ่อนเร้น และความเงียบ”

“พระองค์ไม่ได้ทรงหลีกเลี่ยงความยากลำบาก”

โดยการเลือกครอบครัวที่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญในการทนทุกข์” พระองค์ทรงบอกครอบครัวต่าง ๆ ว่าพระองค์ทรงรู้ว่า พวกเขากำลังทนทุกข์อะไร และพวกเขากำลังประสบอะไรอยู่ เพราะพระองค์ทรงประสบกับมัน

“ฉัน แม่ และพ่อของฉัน เราประสบกับมัน เพื่อที่เราจะได้พูดกับครอบครัวของคุณด้วย ‘คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!’”

ความประหลาดใจต่อหน้าพระเจ้า (Marvel before God)

พระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงยึดมั่นแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และข่าวสารที่ส่งถึงครอบครัวของเราทุกคน

ก่อนอื่น ทัศนคติของนักบุญโยเซฟและพระนางมารีย์ที่ “ประหลาดใจกับสิ่งที่พูดเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า” และกล่าวว่า “ความสามารถของพวกเขาที่จะประหลาดใจ สามารถเป็นความลับสำหรับความก้าวหน้าที่ดีในครอบครัว”

ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงเชื้อเชิญให้ผู้ที่มีความเชื่อรู้ว่าใคร “จะประหลาดใจต่อพระพักตร์พระเจ้า” โดย “ดำเนินชีวิตอธิษฐานภาวนาเรียบง่ายที่บ้านด้วยกัน ประหนึ่งว่าเราเชิญพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเรา”

“ด้วยวิธีนี้ เราอนุญาตให้มีสันติภาพและความรัก ซึ่งพระองค์เท่านั้นที่สามารถให้ได้ หรือให้เกิดขึ้นใหม่”

“การรู้จักที่จะประหลาดใจกับคู่สมรสของตน การประหลาดใจกับปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ของลูก ๆ” และ “ประหลาดใจกับสติปัญญา และความสงบสุขของปู่ย่าตายาย ผู้ทำให้ชีวิตกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ถึงสิ่งที่จำเป็น”

ความประหลาดใจต่ออัศจรรย์แห่งชีวิต (Marvel at the miracle of life!)

“สุดท้ายแล้วก็ต้องประหลาดใจ ด้วยเรื่องราวความรักของเราเอง ซึ่งพระเจ้าเชื่อ แม้ว่าดูเหมือนว่าด้านลบจะมีชัยก็ตาม”

ขอให้พระนางมารีย์ ราชินีแห่งครอบครัว “ขอให้เราประหลาดใจกับสิ่งดี ๆ ทุกวัน และเพื่อให้รู้ว่า จะเห็นมันบนใบหน้าของผู้ที่อยู่ใกล้เราที่สุดได้อย่างไร”

ก้าวไปกับโป๊ป 439 #PopeatAngelus

chanthaburidiocese

คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ผู้แปล