ช่องทางติดต่อสื่อสารแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

🔺ช่องทางติดต่อสื่อสาร
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

📌ทุกท่านสามารถ
•ติดตามงานอภิบาลครอบครัวฯประชาสัมพันธ์ต่างๆ
•ดาวน์โหลดหนังสืองานครอบครัว
•อัพเดท งานชุมนุมครอบครัวโลก
👉แค่สแกน QR code ด้านล่างนี้ (ล่าง)