ถ่ายทอดสดงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10

วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022


ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

สามารถติดตามได้ที่….