ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)

🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔

💛-10 | ชุด 1-💛

💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞