บทบาทเจ้าอาวาสต่อการอบรมเตรียมแต่งงาน

คุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภาฯ ร่วมแบ่งปันหัวข้อ “บทบาทเจ้าอาวาสต่อการอบรมเตรียมแต่งงาน” ให้กับบรรดาคุณพ่อเจ้าอาวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผ่านทางฝ่ายบุคลาภิบาล ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2022 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม