ปันสุขให้เด็กๆชาวเขาเผ่าอาข่า ที่วัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม เชียงราย

คุณพ่อพรชัย แบ่งปันความสุขให้กับเด็กๆเผ่าอาข่า ณ วัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เหลี่ยม และวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ จังหสัดเชียงราย โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021