ปีครอบครัวสังฆมณฑลเชียงใหม่

โครงการที่ทำร่วมกันในปีครอบครัวของแต่ละเขตวัด
ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ปี 2022
https://www.cmdiocese.org/web/43768
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
เนื่องจากในการประชุมสภาสงฆ์ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 มีมติให้ประกาศนโยบาย ปีครอบครัว ให้บรรดาบาทหลวงทุกเขตวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งในแต่ละเขตวัดได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
.
🔷 เขตปกครอง ที่ 2 🔷

 1. จัดสัมมนา อบรมครอบครัว ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ วัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง เป็นเจ้าภาพ
  .
  🔷 เขตปกครอง ที่ 3 🔷
 2. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 16-18 กันยายน 2022
 3. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2022
 4. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 14-16 ตุลาคม 2022
 5. มอบเกียรติบัตรโอกาสครบรอบแต่งงาน 25 ปี 50 ปี และกินข้าวใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2022
  .
  🔷 เขตแม่แตง เนื้อหาในการอบบรม 🔷
  1.สมณสาส์นของพระสันตะปาปา ปีครอบครัว
  2.ความรัก ในพระคัมภีร์
  3.ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ศีลสมรส
  4.ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับศีลสมรส (สิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้)
  .
  1.วัด น. เทเรซา ป่าข้าวหลาม วันที่ 1 ตุลาคม 2022 เวลา 13.00-16.00 น.
  2.วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทุ่งยั้ว วันที่ 9 ตุลาคม 2022 เวลา 9.00-12.00 น.
  3.วัดพระเยซูชุมบาบาล ปางมะโอ วันที่ 16 ตุลาคม 2022 เวลา 9.00-12.00 น.
  .
  🔷 เขตปกครอง 4 🔷
 6. โครงการสัมมนาครอบครัว เขตปกครอง 4 ใน วันที่ 23-24 กันยายน 2022
  ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ขุนยวม
  .
  🔷 เขตวัดนักบุญลอเรนโซ สบเมย 🔷
  • อบรมเยาวชนกับครอบครัว วันที่ 1 สิงหาคม 2022
  • รื้อฟื้นชีวิตครอบครัว วันที่ 6 สิงหาคม 2022
  • รื้อฟื้นชีวิตครอบครัว วันที่ 24 สิงหาคม 2022
  .
  (ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)