พิธีเสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์
ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ บ้านปางริมกรณ์
เชียงราย