ระวังความชั่วร้ายของตัณหาที่โอบกอดความรักอันบริสุทธิ์ (Beware of the vice of lust, embrace pure love)

ระวังความชั่วร้ายของตัณหาที่โอบกอดความรักอันบริสุทธิ์ (Beware of the vice of lust, embrace pure love)

ในการเข้าเฝ้าทั่วไปของพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2024 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนเรื่องคุณธรรมและความชั่วร้าย หัวข้อ “ตัณหา” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สองในบาปต้น 7 ประการว่า จงระวังตัณหาที่ครอบงำมากกว่าโอบกอดเรา และดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ของความรัก

รักบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยอกุศล (Pure love, not polluted by vice)

หลักคำสอนของคริสตชนไม่ได้ประณามสัญชาตญาณทางเพศ การตกหลุมรักเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่สวยงามและอ่อนโยนที่สุด

“ถ้ามันไม่ถูกแปดเปื้อนด้วยความชั่วร้าย การตกหลุมรักคือหนึ่งในความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่สุด ถ้าถามคนมีความรักว่าทำไมถึงรัก พวกเขาจะไม่พบคำตอบ ความรักของพวกเขาไม่มีเงื่อนไข เกินกว่าเหตุผลในหลาย ๆ ด้าน”

เราต้องมีความอดทน หากความรักของเราซึ่งทรงพลังมาก อาจไร้เดียงสาเล็กน้อยในตอนแรก “คู่รักไม่รู้จักหน้าตาของอีกฝ่ายจริง ๆ พวกเขามักจะทำให้คนรักของตนเป็นอุดมคติ พวกเขาพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญาซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจในทันที”

“สวน (ในบริบทนี้) แห่งนี้ที่ซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ทวีคูณ ไม่ปลอดภัยจากความชั่วร้าย ปีศาจแห่งตัณหาสามารถทำให้เป็นมลทินได้ และการกระทำเช่นนี้น่ารังเกียจอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ”

เหตุผลสองประการที่ทำให้เกิดราคะนั้นอันตรายมาก (Two reasons lust so dangerous)

เหตุผลสองประการคือ 1) ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน และ 2) สามารถปล้นอิสรภาพของแต่ละคนได้

ตัณหา เยาะเย้ย และปล้นเอาความงดงามทั้งหมดของความรักที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสา

“มันเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้งหมด มันสถิตอยู่ทั้งกายและในจิตใจ ถ้าไม่ถูกฝึกฝนด้วยความอดทน หากไม่ได้จารึกไว้ในความสัมพันธ์ และในเรื่องราวที่คนสองคนแปรผันเป็นการเต้นรำแห่งความรัก มันก็กลายเป็นโซ่ตรวนที่ลิดรอนเสรีภาพของมนุษย์”

ตัณหาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความงดงามของความรัก ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงปลูกฝังไว้ในใจของเรา และทรงเรียกให้เราปลูกฝังความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการใช้เรื่องเพศอย่างมีความรับผิดชอบ

ความชั่วร้ายอันทรงพลังนี้วางยาพิษความบริสุทธิ์ของความรัก โดยการเปลี่ยนจากการยอมรับอย่างบริสุทธิ์ อดทน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของบุคคลอื่น ในความร่ำรวยอันลึกลับที่เป็นอยู่ของเขาหรือเธอ ให้เป็นความปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวในการครอบครอง และความพึงพอใจในทันที

กระนั้น พระหรรษทานจากพระเจ้าในเรื่องเพศ ซึ่งพบการแสดงออกอันประเสริฐในความรักของการสมรสนั้น อยู่ที่การรับใช้ความสมหวังของมนุษย์และเสรีภาพที่แท้จริง

เรื่องราวความรักของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์ (God’s love story for His people)

การชนะการต่อสู้กับตัณหาสามารถเป็นความพยายามตลอดชีวิต

“แต่รางวัลของการต่อสู้ครั้งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการรักษาความงามที่พระเจ้าจารึกไว้ในสิ่งสร้างของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงจินตนาการถึงความรักระหว่างชายและหญิง ความงามนั้นทำให้เราเชื่อว่า การสร้างเรื่องราวร่วมกันนั้นดีกว่าการออกไปผจญภัย การฝึกฝนความอ่อนโยน ดีกว่าการโค้งคำนับปีศาจแห่งการครอบครอง การรับใช้ย่อมดีกว่าการพิชิตหรือการเอาชนะ”

“เพราะถ้าไม่มีความรัก ชีวิตก็เหงา”

“ขอให้ใจของเรามีคุณค่าต่อความงดงามของความรักอยู่เสมอ ซึ่งเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าที่มีต่อเรา”

ก้าวไปกับโป๊ป 459 #PopeatAudience

chanthaburidiocese