รายการพระเจ้าสถิตกับเรา อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
✠ เรื่องเด่น: ครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญเสมอมา สัปดาห์นี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร (ผู้จัดการแผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

รายการพระเจ้าสถิตกับเรา อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

✠ เรื่องเด่น: ครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญเสมอมา สัปดาห์นี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร (ผู้จัดการแผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) ได้แบ่งปันถึงพันธกิจของแผนกในงานอภิบาลครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมอบข้อคิดในการดำเนินชีวิตครอบครัวในแบบวิถีคริสตชน ติดตามได้ในช่วงนานาสาระ: แผนกครอบครัวกรุงเทพฯ “พันธกิจเพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัว”

✠ ชีวิตกับพระวาจา: สมโภชนักบุญทั้งหลาย โดย คุณพ่อเปโตร จิตตพล ปลั่งกลาง (คณะพระมหาไถ่)

✠ หน้าต่างส่องโลก:

  1. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสไม่เสด็จเยือนสุสานโรมันตามธรรมเนียมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ
  2. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากโศกนาฎกรรมในกรุงโซล

✠ นานาสาระ: แผนกครอบครัวกรุงเทพฯ “พันธกิจเพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัว”

https://fb.watch/gEwUCFtZjw/