วัตถุประสงค์การจัดงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ

คุณพ่อยอแซฟภูวนารถ แน่นหนา ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสังฆมณฑลจันทบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์/รายละเอียดกิจกรรม #งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ

🎥#ชมผ่านสื่อออนไลน์Liveสด ได้ที่ Facebook/YouTube

🔺แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวง โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

🔺สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

🔺แผนกครอบครัว สังฆมณฑลจันทบุรี

🌵วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา