สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวแบบออนไลน์ หัวข้อ “ความรักในครอบครัว”

แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณ…
🌼 อาจารย์ดาวิทย์ อ.สุนิสา อ.ดุสิดา พุทธิไสย
🌼 คุณพ่อวิมานใจ ผอ.แผนกครอบครัวและสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
🌼 อาจารย์นิทัศน์ เสมอพิทักษ์
🌼 อาจารย์วราภรณ์ อาจารย์ถาวร
🌼 คุณพ่อพิชาญ ใจเสรี
🌼 คุณประสงค์ ฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
🌼 น้องเปา เจ้าหน้าที่แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
🌼 และทุกๆท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัว” ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2022 เวลา 10.00-12.00 น. ทางระบบออนไลน์ซูม และเฟสบุ๊คไลฟ์

💖 เพื่อทบทวนและไตร่ตรองชีวิตครอบครัวเพื่อเตรียมสู่งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ร่วมกับพระศาสนจักรสากลและตอบรับคำเชื้อเชิญขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 💖

⏬⏬⏬ ภาพเก็บตกจากการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวแบบออนไลน์