สุขสันต์วันปัสกาแด่พี่น้องทุกท่าน จากคุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี