องค์กรครอบครัว

องค์กร Couples For Christ Thailand (CFC) ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สูงอายุที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุของกลุ่ม CFC ประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2021 ตั้งแต่เวลา 19.30-21.30 น. ผ่านทางออนไลน์ซูม Meeting ID & Passcode สามารถติดตามได้ที่โปสเตอร์