เชิญรำพึงไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา โดย Joseph C.K.