เชิญร่วมรำพึง-ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า สัปดาห์ที่ 4เทศกาลธรรมดา โดย Joseph C.K.