แผนกครอบครับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยกับ อ.ลำพร สารธิยากุล ที่ได้สูญเสียมารดา คุณยายสกล เถาวัลย์ ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายได้พักผ่อนในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าเทอญ