🎀 สาส์นวันครอบครัว🎀
🎄ของ….
🎉สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
🎉บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
🎂โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ🎂
🎆วันที่ 30 ธันวาคม 2022🎆