💐แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
💐ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมยินดีและส่งคำอวยพรโอกาสฉลองศาสนนามซิลวีโอ
💐แด่พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี💐
💒วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2022💒