17 เมษายน 2020
ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า
มิสซาสมโภชปัสกา ที่วัดนักบุญเปาโล กลับใจ บ้านร่มเย็น ห้วยแม่เลี่ยม
พร้อมกับพิธีมอบเทียนปัสกา สำหรับวัดปางขอน วัดปางตะไคร้
และพิธีเสกเมล็ดพันธุ์พืช ของชาวอาข่า
เพื่อนำไปปลูกในฤดู เพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง