คลิปดีๆ เรื่องครอบครัว

ศึกษาเอกสารพระศาสนจักร ครั้งที่ 1/2023 หัวข้อ “วิถีทางแบบการเตรียมตัวเป็นคริสตชนสำหรับชีวิตแต่งงาน”
คำสอนชีวิตแห่งการสมรสและครอบครัว บทที่ 9 Amoris Laetitia โดย ศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
แผนกครอบครัวอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอนำเสนองานอภิบาลครอบครัว และการทำงานของกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัว
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
✠ เรื่องเด่น: ครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสำคัญเสมอมา สัปดาห์นี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร (ผู้จัดการแผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
เสริมชีวิตให้พิเศษ
ขอขอบคุณแผนกฆราวาสสภาพระสังฆราช | สถาบันพัฒนาฆราวาส | สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย |ที่ได้ผลิตรายการ Light of Hope รายการดีๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับการเป็นคริสตชน ผ่านทางชีวิตของบุคคลต่างๆ ที่มีชีวิตเชิงประจักษ์ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตในการประกาศข่าวดีใหม่ | ตอนที่ 3
Archives
Categories
Meta