คอร์สอบรมคู่สมรสและการแต่งงาน

อบรมคู่สมรสวิวาห์วาเลนไทน์ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ฉะเชิงเทรา
โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจปฏิบัติสำรวมจิตภาวนาแบบคริสต์ สำหรับพระสงฆ์ ครั้งที่ 6 | วันจันทร์ที่ 26 – ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022
ภาพข่าวจากสังฆมณฑลนครสวรรค์
วันทื่ 24 – 25 ส.ค. 2022
สมาชิกสชค.รุ่นพี่
ช่วยกันจัดสถานทื่
เพื่อจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว
ใน วันที่ 26-27 ส.ค. 2022 นี้
💗ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคู่สามี-ภรรยา เข้าร่วมโครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 เขตกลาง วันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
(วัดท่าแร่, วัดป่าพนาวัลย์, วัดทุ่งมน, วัดวนาสามัคคี, วัดโคกสะอาด, วัดนาโพธิ์, วัดนาโพธิ์น้อย, วัดกะแต้, วัดจันทร์เพ็ญ, วัดห้วยหวด, วัดสกลนคร, วัดดงมะไฟ, วัดห้วยทราย, วัดป่าหว้าน, วัดดอนเชียงคูณ, วัดดอนเชียงบาน, วัดหนองบัวทอง, วัดโคกแก้ว, วัดจอมแจ้ง
บรรยากาศ ประชุมเตรียมจัดงาน อบรม สชค. วัด พระมารดานิจานุเคราะห์บ้านเข็กน้อย จัดวันที่ 26 – 28 ส.ค. 65 ครับ
Self-Empathy Coaching เพียงรู้ใจตน : ชีวิตก็ง่ายขึ้น & ทรงพลัง
❣ Love โอบ Life รักโอบอุ้มชีวิต
🤗 ตอน #เปิดตัวรายการใหม่ตัวช่วยในการดูแลความรักความสัมพันธ์_ให้เป็นสุขและสมดุล
Archives
Categories
Meta