งานชุมนุมครอบครัวโลก

🎥✨พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขศาสนปกครองเขตจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌷ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวทุกสังฆมณฑลฯ โอกาสจัด #งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา
10 ความลับของการแต่งงานหรือการสมรส
งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ”ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
อุดมศานต์ฉบับเดือนกันยายน 2022
สกุ๊ปพิเศษ | สรุปเนื้อหางานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 | ณ กรุงโรม อิตาลี | วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022
หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
อุดมศานต์ฉบับเดือนกันยายน 2022 สกุ๊ปพิเศษสรุปเนื้อหางานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
การแบ่งปันประสบการณ์แต่ละท่านในการเป็นตัวแทนครอบครัวแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ นครรัฐวาติกัน อิตาลี วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
การแบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากคณะผู้แทนครอบครัว แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย | เข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน อิตาลี | วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
แบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ได้รับจากคณะผู้แทนเข้าร่วมประชุมครอบครัวโลกสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
บทภาวนาเพื่อครอบครัวโลก
แบ่งปันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากคณะผู้แทนครอบครัวจากแผนกครอบครัว
Archives
Categories
Meta