งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ปี2022

งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว ปี2022 สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพ

งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2023
กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ปี2022
กิจกรรมราตรีสัมพันธ์ งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ปี2022
ความรักในครอบครัวคือวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตจิตครอบครัว
ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียก
การเสวนาหัวข้อ ” ความรักในครอบครัว “
เปิดงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ
วัตถุประสงค์การจัดงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ
พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวทุกสังฆมณฑลฯ
Archives
Categories
Meta