สาส์นวันครอบครัว

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023
สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทย โดยบิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023
สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทยของพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023
🎀 สาส์นวันครอบครัว🎀
🎄ของ….
🎉สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
🎉บิชอปซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
🎂โอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ🎂
🎆วันที่ 30 ธันวาคม 2022🎆
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอส่งความสุขโอกาสวันคริสต์มาส วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ และวันขึ้นปีใหม่ 2023 แด่ทุกๆ ครอบครัว
สาส์นวันครอบครัว | โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022
Archives
Categories
Meta