องค์กรครอบครัว

สาส์นวันครอบครัว | โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022
งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พย. 2022)
🎥✨พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขศาสนปกครองเขตจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌷ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวทุกสังฆมณฑลฯ โอกาสจัด #งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา
แผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับคณะโฟโคลาเร จัดสัมมนาครอบครัว หัวข้อ “ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
การเยี่ยมเยียนครอบครัวของคณะโฟโคลาเร
ตารางเวลางานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ ค.ศ. 2022 แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพการจัดงาน
การประชุมพบปะของสมาชิก กลุ่ม COUPLE FOR CHRIST (CFC) ที่พนม สุราษฎร์ธานี เมื่อวานนี้ 25/09/65 สมาชิกมาจากภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช
พบปะองค์กรสมรสเพื่อพระคริสต์ (CFC)
การแบ่งปันประสบการณ์ของคณะผู้แทนครอบครัวแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022
คณะโฟโคลาเรขอเชิญสมาชิกร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2022 ณ เมืองมารีอาโปลีกฎทอง เขาใหญ่ ในหัวข้อ “ก้าวไปสู่การเป็นนักบุญด้วยกัน”
    • 1
    • 2
Archives
Categories
Meta