ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันครอบครัว” วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
ขอเชิญร่วม “ปันสุข” ให้กับเด็กๆ ชนชาติพันธุ์เผ่าอาข่า และเผ่าเย้า ที่บ้านปางริมกรณ์ บ้านปางตะไคร้และบ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย
งานสงเคราะห์และช่วยเหลือครอบครัวของสังฆมณฑลเชียงรายผ่านทางคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการแผนกครอบครัวสภา พระสังฆราชแห่งประเทศไทย และเซอร์โอเรเลีย คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
ไตร่ตรองพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี B
สังฆมณฑลเชียงรายและคุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม (เจ้าอาวาส) ขอเรียนเชิญเปิด-เสกวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ
องค์กร Couples For Christ (CFC) ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงร่วมขับร้องเพลงเพื่อส่งเสริมงานอภิบาลครอบครัว “ครอบครัวเราก้าวไปด้วยกัน ครอบครัวอภิบาลครอบครัว
กลุ่ม Couple for Christ Thailand เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุของ CFC (Launch of CFC Seniors Program)
กำหนดการงานชุมนุมครอบครัวโลก ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022
เรียนเชิญร่วมประชุมปรึกษาหารือทางซูม ครั้งที่ 2/2021
ขอเชิญร่วมสัมมนาศึกษาคำสอนพระศาสนจักรเรื่อง “สมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรัก ในครอบครัว (Amoris Laetitia) สู่งานอภิบาลครอบครัว”
    • 1
    • 2
Archives
Categories
Meta