ข่าวประชาสัมพันธ์

รำพึงพระวาจาของพระเจ้า อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา โดย Joseph C.K.
📌-10 | ชุด 5-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 5-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 4-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 4-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
รำพึงพระวาจาวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา โอกาสวันนายชุมพาบาลที่ดี กับ Joseph C.K.
ประชุมเยี่ยมเยียนและติดตามงานอภิบาลครอบครัวสังฆมณฑลเชียงรายและภูมิภาคเชียงใหม่ที่ประกอบไปด้วยสังฆมณฑลเชียงใหม่ เชียงรายและนครสวรรค์ แบบออนไลน์ซูม ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2022
รำพึงพระวาจาเทศกาลปัสกา สัปดาห์ที่ 3 โดย Joseph C.K.
📌-10 | ชุด 3-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 3-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 2-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 2-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอแสดงความกตัญญุตาและขอบพระคุณและขอยินดีต้อนรับ
ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)
Archives
Categories
Meta
Recent posts
รำพึงพระวาจาของพระเจ้า อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา โดย Joseph C.K.
📌-10 | ชุด 5-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 5-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 4-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 4-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
รำพึงพระวาจาวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา โอกาสวันนายชุมพาบาลที่ดี กับ Joseph C.K.