ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลครอบครัว ช่วงที่ 1 ความหมายและคุณลักษณะของผู้ให้คำปรึกษา โดย ค.พ. กฤษณพงษ์ อติชาติธานินทร์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลครอบครัว ช่วงที่ 2 ทักษะและกระบวนการการให้คำปรึกษา โดย ซ.พัชรี โยธารักษ์
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลครอบครัว ช่วงที่ 3 ข้อควรรู้ในการให้คำปรึกษาโดย ค.พ.ภูวนารถ แน่นหนา
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานอภิบาลครอบครัว ครั้งที่ 1/2024 “การให้คำปรึกษา” (Counseling)
ความรักในครอบครัว | โดยคุณพ่อภูวนารถ  แน่นหนา  ผอ.แผนกครอบครัวสภาพระสังฆราช
พิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลสมรส โอกาสวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2024 ณ วัดโนนแก้ว สังฆมณฑลนครราชสีมา
สัญญาณแห่งความรักและความผูกพันในชีวิตครอบครัว
ที่พูดว่ารัก โดย บ.สันติสุข
สถิติการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าร้างของประชากรไทย พ.ศ.2566
ระวังความชั่วร้ายของตัณหาที่โอบกอดความรักอันบริสุทธิ์ (Beware of the vice of lust, embrace pure love)
Archives
Categories
Meta