ภาคเชียงใหม่

สาส์นวันครอบครัวคริสตชนไทยของพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี | วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2023
งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวภูมิภาคสังฆมณฑลเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2023
งานอภิบาลครอบครัวของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2023
สาส์นวันครอบครัว | โอกาสวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แห่งนาซาเร็ธ | 30 ธันวาคม ค.ศ. 2022
งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ แผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันที่ 1 (วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พย. 2022)
การแบ่งปันหัวข้อ “บทบาทของครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อพระศาสนจักร”“บทบาทของครอบครัว ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อพระศาสนจักร” ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ วัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง
🎥✨พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขศาสนปกครองเขตจันทบุรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
🌷ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวทุกสังฆมณฑลฯ โอกาสจัด #งานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติ สังฆมณฑลจันทบุรีเจ้าภาพ วันศุกร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา
แผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับคณะโฟโคลาเร จัดสัมมนาครอบครัว หัวข้อ “ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”
แผนกครอบครัวสังฆมณฑลเชียงใหม่ อบรมสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัอบ ขั้นที่1 รุ่นที่3 วัดพระมารดานิจจานุเคราะ์บ้านดินขาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่จำนวน25คู่
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2022 เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดสัมนาครอบครัว เรื่อง การถือซื่อสัตย์ต่อกัน
Archives
Categories
Meta