AMORIS LEATITIA

คำสอนชีวิตแห่งการสมรสและครอบครัว บทที่ 9 Amoris Laetitia โดย ศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
เชิญชวนร่วมศึกษาชีวิตจิตแห่งการสมรสและครอบครัว
โดยศูนย์ศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022
เวลา 10.00-11.00 น
ภาพบรรยากาศคณะผู้แทนครอบครัวแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” ในวันที่ 18 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2022
📌-10 | ชุด 5-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 5-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 4-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 4-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 3-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 3-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
📌-10 | ชุด 2-📌
🔔ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรเรื่องครอบครัวและการแต่งงานจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว ( Amoris Laetitia) วันละ 10 ข้อ🔔
💛-10 | ชุด 2-💛
💞โอกาสปีครอบครัวที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 วันสุดท้ายของงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม💞
ทบทวนคำสอนพระศาสนจักรจากสมณลิขิตเตือนใจความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว (Amoris Laetitia)
10 คลิปวีดีโอขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสร่วมกับบรรดาตัวแทนครอบครัวทั้ง 5 ทวีป ร่วมไตร่ตรองชีวิตครอบครัว โอกาสปีครอบครัว Amoris Laetitia (19 มีนาคม 2021 – 26 มิถุนายน 2022)
Archives
Categories
Meta