ข่าวต่างประเทศ

การแต่งงานที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นดังพระพร (All true marriage is a gift)
POPE
Pope Francis: Rediscover the value of family life
คณะวิชาการสถาบันศึกษาศาสตร์การแต่งงานและครอบครัว จัดตั้งโดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 แปลโดยคุณพ่อนุพนธุ์ ทัศมาลี
การเยี่ยมเยียนครอบครัวของคณะโฟโคลาเร
ภาพบรรยากาศคณะผู้แทนครอบครัวแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี ในหัวข้อ “ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์” ในวันที่ 18 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2022
ถ่ายทอดสดงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10
ชมการถ่ายทอดสดงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10  ผ่านทางช่องยูทูป ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022
จุดประสงค์ในเดือนมิถุนายน 2022 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส คือภาวนาเพื่อครอบครัวเป็นพิเศษ
Amoris Laetitia
FABC
    • 1
    • 2
Archives
Categories
Meta