การแบ่งปันประสบการณ์ของคณะผู้แทนครอบครัวแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022

💖ติดตามรับชมคลิปการแบ่งปันประสบการณ์ของคณะผู้แทนครอบครัวของแผนกครอบครัวสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2022

⏩ในหัวข้อ: “ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”

💖สัมภาษณ์โดย คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลี ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี

📌คลิปที่ 1


📌คลิปที่ 2


📌คลิปที่ 3


📌คลิปที่ 4


📌คลิปที่ 5


📌คลิปที่ 6

ผ่านทางยูทูป