ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” (Familiaris Consortio)

แผนกครอบครัวสังฆมณฑลจันทบุรี… ขอเรียนเชิญผู้สนใจงานอภิบาลครอบครัว ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเอกสารทางการของพระศาสนจักรคาทอลิกเรื่อง “บทบาทครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน”(Familiaris Consortio) โดย คุณพ่อเปโตร อนุสรณ์พงศ์ศิริพัฒน์ (วิทยากรฝีปากระดับตำนานพร้อมกีต้าร์คู่ใจเล่นเอง ร้องเอง) ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2021 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านทางซูมและเฟสบุ๊คไลฟ สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ที่ Scan me QR Code โปสเตอร์ด้านล่าง