คลิปวีดีโอ 10 คลิปของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสร่วมกับตัวแทนครอบครัวทั้ง 5 ทวีป แบ่งปันคำสอนครอบครัว โอกาสงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 ณ กรุงโรม อิตาลี

https://www.cmdiocese.org/web/40977
คลิปวีดีทัศน์ปีครอบครัว
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
คณะกรรมการจัดงานปีครอบครัว (19 มีนาคม ค.ศ. 2021 ถึง 26 มิถุนายนค.ศ.2022) ได้ทำคลิปวีดีโอสั้นๆ เราจะได้ยินความคิดของพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่ได้กล่าวในสมณลิขิตเตือนใจ ชื่อ ความปีติยินดีแห่งความรัก พร้อมกับประสบการณ์ชีวิตครอบครัว ในชีวิตประจำวันของหลายคู่ในประเทศต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เรานำมาไตร่ตรองส่วนตัวและในหมู่คณะ
.
แผนกครอบครัว ของสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยคุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา ได้แปลคลิปเหล่านี้เป็นภาษาไทย และแผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดพากย์เป็นภาษาไทยแล้ว
.
คลิปทั้ง 10 ตอน ได้ถูกเผยแพร่ตลอด 5 เดือน ก่อนงานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี วันที่ 22 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ 2022
.

มกราคม

บทนำโดย พระคาร์ดินัลเควิน คาแรล (3.00 นาที) https://youtu.be/akmoWAWv1eE


1) ก้าวไปด้วยกัน (3.42 นาที) https://youtu.be/OYcKmWN_qNo


2) ครอบครัวในความสว่างของพระวาจาพระเจ้า (4.27 นาที) https://youtu.be/ERvFkgfPzfo
.

กุมภาพันธ์

3) กระแสเรียกของครอบครัว (4.24 นาที) https://youtu.be/wvGcRyViOWM


4) ความรักในครอบครัว (4.21 นาที ) https://youtu.be/PWg_whBFA8M
.

มีนาคม

5) ความมั่นคงนิรันดร์และความสวยงามของความรัก (4.39 นาที) https://youtu.be/6p0lxjxvFM4


6) ผลของความรัก (3.49 นาที) https://youtu.be/4sjuS6vDefs
.

เมษายน

7) การถูกเรียกสู่พันธกิจของพระศาสนจักร (3.46 นาที) https://youtu.be/USlrRIIafZY


8) การศึกษาของบุตร คือการเรียกความท้าทายและความชื่นชมยินดี (5.36 นาที) https://youtu.be/h6gjfu7aR4Y
.

พฤษภาคม

9) การร่วมเดินทางเคียงข้างกับผู้อ่อนแอ (3.38 นาที) https://youtu.be/-3vsaejsWWs


10) ชีวิตจิตของการสมรสและครอบครัว (5.53. นาที) https://youtu.be/6LCy1pfQeMw
.
แม้งานชุมนุมครอบครัวโลกจะสิ้นสุด แต่ความสำคัญของความรักในครอบครัว ยังคงอยู่เสมอ เราต้องช่วยกัน ก้าวเดินไปด้วยกัน หนึ่งเดียว มีส่วนร่วมในพันธกิจนี้
.
อ้างอิง: http://www.thaicatechesis.com/ และ www.family.cbct.or.th
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
https://www.facebook.com/cmdiocese/posts/pfbid025CVLhYkf61442SXyQNNYGeT1ifbzCUjAEry2Q4fkjrxTkWxTo7LBvhsFJnSrdsypl