งานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ณ กรุงโรม อิตาลี วันที่ 22-26 มิถุนายน 2022 หัวข้อ”ความรักในครอบครัว คือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์”